Warunki usługi

Regulamin serwisu Dzienizemi

1. Warunki

Wchodząc na stronę http://dzienizemi.org.pl, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków świadczenia usług, wszystkich obowiązujących praw i przepisów oraz zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów lokalnych. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie możesz korzystać z tej witryny ani uzyskiwać do niej dostępu. Materiały zawarte w tej witrynie są chronione obowiązującym prawem autorskim i prawem znaków towarowych.

2. Licencja na używanie

 1. Udziela się zgody na czasowe pobranie jednej kopii materiałów (informacji lub oprogramowania) ze strony internetowej Dzienizemi wyłącznie w celu osobistego, niekomercyjnego, przejściowego przeglądania. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu, i zgodnie z tą licencją nie możesz:
  modyfikować lub kopiować materiały;
  używać materiałów do jakichkolwiek celów komercyjnych lub do publicznego wyświetlania (komercyjnego lub niekomercyjnego);
  podejmować prób dekompilacji lub inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania zawartego na stronie Dzienizemi;
  usuwać z materiałów wszelkie informacje o prawach autorskich lub innych prawach własności; lub
  przekazywać materiały innej osobie lub „kopiować” materiały na inny serwer.
 2. Niniejsza licencja wygasa automatycznie w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń i może zostać wypowiedziana przez Dzienizemi w dowolnym momencie. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub po wygaśnięciu niniejszej licencji musisz zniszczyć wszelkie pobrane materiały, które posiadasz, zarówno w formie elektronicznej, jak i drukowanej.

3. Zastrzeżenie

Materiały na stronie Dzienizemi są udostępniane na zasadzie „tak jak jest”. Dzienizemi nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym między innymi dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania własności intelektualnej lub innego naruszenia praw.
Ponadto Dzienizemi nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub niezawodności wykorzystania materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub jakichkolwiek witryn połączonych z tą witryną.

4. Ograniczenia

W żadnym wypadku Dzienizemi ani jej dostawcy nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody (w tym między innymi za utratę danych lub zysków lub przerwanie działalności) wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z materiałów na stronie Dzienizemi, nawet jeśli Dzienizemi lub upoważniony przedstawiciel Dzienizemi zostali powiadomieni ustnie lub pisemnie o możliwości wystąpienia takiej szkody. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dorozumianych gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania.

5. Dokładność materiałów

Materiały pojawiające się na stronie internetowej Dzienizemi mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Dzienizemi nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały na jej stronie internetowej są dokładne, kompletne ani aktualne. Dzienizemi może dokonywać zmian w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Jednak Dzienizemi nie zobowiązuje się do aktualizacji materiałów.

6. Linki

Dzienizemi nie sprawdził wszystkich witryn połączonych z jej witryną i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich witryn. Umieszczenie jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia przez Dzienizemi dla tej strony. Korzystanie z takiej połączonej witryny odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

7. Modyfikacje

Dzienizemi może zmienić niniejsze warunki korzystania ze swojej strony internetowej w dowolnym momencie bez powiadomienia. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na związanie się aktualną wersją niniejszych warunków świadczenia usług.

8. Prawo właściwe

Niniejsze warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych, a użytkownik nieodwołalnie poddaje się wyłącznej jurysdykcji sądów w tym stanie lub lokalizacji.

Warunki użytkowania utworzone za pomocą GetTerms.